České nezávislé divadlo po roce 1989

V roce 2009 realizoval Institut umění – Divadelní ústav výstavní projekt s názvem Divadlo a Revoluce – První týdny sametové revoluce v českých a moravských divadlech, který se zaměřil na prezentaci primárního výzkumu archivů divadel, otevřených zdrojů a archivů vyšších územních celků formou obrazových materiálů a doprovodných textů. Výstava mapovala roli a zapojení českých divadelníků a divadelní infrastruktury do revolučních procesů v listopadu a prosinci 1989 na ose Plzeň – Ústí nad Labem – Praha – Brno – Olomouc – Ostrava. U příležitosti 30. výročí událostí sametové revoluce připadajícího na rok 2019 jsme na tento výzkum navázali a zaměřujeme se na vznik a působení nezávislých divadelních scén a souborů v nových podmínkách společenské a politické transformace, decentralizace divadelní sítě a v kontextu nových nástrojů kulturní politiky v 90. letech 20. století. Součástí výzkumu jsou nejen základní rešerše v archivech a odborných periodicích s cílem vytvoření pracovního korpusu pro výslednou výstavu a publikaci, ale především rozhovory s šedesátkou osobností české divadelní kultury 90. let.